• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowoczesne budynki biurowe: ergonomia i efektywność.

Teksty, jakie znajdują się na stronach, mają wiele typów, czcionek oraz kolorów. Faworyzuje się dwa ich podstawowe rodzaje. Pierwszym z nich jest rozstawienie tekstu w bloku, co wywołuje automatyczne dodawanie się znaków na końcach linii. Każdy element jest wyświetlany w odkrywczej linijce, co znacznie pomaga w czytaniu tekstu. W ogólności ustawienie blokowe, ma prawo zawierać dłuższy tekst, który warto oddzielić akapitami, dla jeszcze większej przejrzystości – to poleca ANCHOR. Interlinia ma wynosić co bynajmniej 1,5, gdyż wówczas tekst jest w największym stopniu czytelny. Poza tym liczy się wielkość czcionki, optymalnie wykorzystuje się dwunastkę i czcionkę szeryfową, jaką może być atrakcyjny Time News Roman. Drugim wariantem tekstów są wiadomości ustawiane za pomocą linii. Takie szczegóły ujawniane są bez dodawania interlinii, akapitów, czy znaczących odstępów. Nie powinny zawierać detalów blokowych, lecz wyznaczone jest to, by zawierały elementy wyświetlane, jako stereotypowy tekst. Jeżeli odnajdzie się wewnątrz nich, jakiś inny szczegół blokowy, może to powodować ignorancje w wyszukiwarkach, co owocować może nie znalezieniem pożądanych przez nas sloganów.

1. Instrukcje

2. Znajdź więcej

3. Czytaj dalej

4. Sposoby na

5. Kliknij dla szczegółów

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.