• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Podróże po Polsce: 5 mniej znanych atrakcji

Studnie są w stanie być różne, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały porządnie konkretną wydajność, a na obszarze działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego typu studnie powinny mieć dobrą głębokość, by rury osłonowe i filtracyjne znalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z kręgów betonowych lub ewentualnie z tworzywa sztucznego – wypróbuj wiercenie studni gorzów wielkopolski. W tej obudowie znajduje się zwieńczenie rury osłonowej, detal pompy z przyłączem wodociągowym i zawory sprzyjające do zamykania przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia należytego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru odpowiedniej ilości wody.

1. Wejdź

2. Przejdź do strony

Najlepsze trasy wspinaczkowe na świecie

Categories: Turystyka

Comments are closed.